เปิดรับสมัครเจ้าหน้าเก็บข้อมูล (Collection Manager)

หางาน หางานใหม่ เปิดรับสมัครเจ้าหน้าเก็บข้อมูล (Collection Manager)

กรุงเทพฯ – จะตอบสนองงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริจาคและผู้รับในแต่ละวัน เพื่อสร้างปฎิสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชนใกล้เคียง 5. คุณอาจได้รับมอบหมายในการให้ความช่วยเหลือในการดูและและติดตั้งสวนครัว 6. ตำแหน่งงานนี้จะเปลี่ยนแปลงและเติบโตขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของโครงการของ SOS ในหน้าที่นี้คุณจะมีโอกาสในช่วยกำหนดทิศทาง และเป็นเจ้าหน้าที่หลักในการทำงานของมูลนิธิ ขึ้นตรงต่อ : Operations Director เวลาการทำงาน : ตามถูกเรียก ขั้นต่ำ 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ไม่มีการจ่ายล่วงเวลา วันหยุด 3 อาทิตย์ (15 วัน) ต่อปี และวันหยุดร…Scholars of Sustenance มูลนิธิ Scholars of Sustenance เปิดรับสมัครเจ้าหน้าเก็บข้อมูล (Collection Manager) สถานที่: กรุงเทพฯ และอาจขับไปบางพื้นที่ 1- 4 พื้นที่นอกกรุงเทพฯ เริ่มงาน: วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2559 คุณสมบัติที่ต้องมี: สัญชาติไทย อายุ 22 ปีขึ้นไป สามารถพูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ในระดับที่สื่อสารได้ มีใบขับขี่รถยนต์ คุณสมบัติในการทำงาน: มีความสนใจในเรื่องการเปลี่ยนแปลงการลดปริมาณอาหารที่ถูกทิ้ง (Food Waste) และความขาดแขลนทางอาหาร มีประสบการณ์ในการทำงานในครัวขนา…

8 June 2016 | 7:57 am งาน กำลังหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments