เภสัชกรประจำ หัวหน้าร้านGNC ประจำห้างฟิวเจอร์ปาร์ค/ซีคอน/แฟชั่นไอซ์แลนด์

หางาน มองหางาน เภสัชกรประจำ หัวหน้าร้านGNC ประจำห้างฟิวเจอร์ปาร์ค/ซีคอน/แฟชั่นไอซ์แลนด์

อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา – ป (ตามสิทธิ์และอายุงาน ดอกเบี้ย 10 % – 12 % ต่อปี) 19. เงินกู้เพื่อการคลอดบุตร (ไม่เสียดอกเบี้ย) 20. เงินกู้เพื่อการศึกษาบุตรพนักงาน (ไม่เสียดอกเบี้ย) 21. เงินกู้ค่ารักษาพยาบาลพ่อแม่พนักงาน (ไม่เสียดอกเบี้ย) 22. ค่ารักษาพยาบาลพนักงานและครอบครัว (วงเงินขึ้นกับตำแหน่งและอายุงาน) 23. พนักงานประจำสำนักงานและโรงงาน อายุงาน 3 ปีขึ้นไป มีสิทธิได้ รับคัดเลือกเข้าถือหุ้นหรือได้สิทธิแบ่งผลกำไรสำหรับบริษัทฯ จัดตั้งใหม่ ตำแหน่ง : เภสัชกรประจำ หัวหน้าร้านGNC ประจำห้างฟิวเจอร์ปาร์ค/ซีคอน/แฟชั่นไอซ์แล… Press และ Oriental Princess สู่ ASEAN ทุกประเทศ 3. ขยายธุรกิจด้าน E-Commerce ทั่วโลก โอกาส พนักงานทุกคนมีโอกาสเจริญก้าวหน้าถึงตำแหน่งผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ/ผู้จัดการทั่วไป/COO/CFO/CEO และร่วมถือหุ้นบริษัทในเครือเปิดใหม่ ขึ้นกับเจ้าหน้าที่ที่มีเป้าหมายแกร่ง และมีศิลปะในการบริหารจัดการบุคคลทั้งในและนอกองค์กร Cute Press ผลิตภัณฑ์เพื่อบำรุงความงามที่ได้รับความไว้วางใจและใช้กันอย่างแพร่หลายมานานกว่า 39 ปี มีจำนวนสาขา 273 สาขาทั่วประเทศ พร้อมช่องทางจำหน่าย ผ่านร้านตัวแทนและขายส่ง และบริการขายผ่านระ…

11 July 2016 | 10:49 pm งาน กำลังหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments