เลขานุการกรรมการบริษัท

รับสมัครงาน กำลังหางาน เลขานุการกรรมการบริษัท

กรุงเทพฯ – บริษัท ทีชเทค จำกัด ผู้พัฒนา ผลิตและจัดจำหน่าย สื่อ วัสดุ และอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งได้รับการก่อตั้งโดย บริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเรียน มากว่า 77 ปี จนมียอดขายสูงสุดในปัจจุบัน และบริษัท ผู้ประสบการณ์ในการจัดทำสื่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ มากว่า 31 ปี จนเป็นที่รู้จักในแวดวงการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ในนาม บริษัท อินเทลเลคท์ จำกัด และด้วยประสบการณ์ ความชำนาญ ทั้งทางด้านวิชาการ ช่องทางการจัดจำหน่ายและการให้บริการแก่โรงเรียน ของทั้ง 2 บริษัทดังกล่าว ทำให้เรา บริษัท ทีชเทค จำกัด ได้กำเนิดแ…ละเติบใหญ่อย่างมั่นคง’ 1 ตำแหน่ง วันที่อัพเดต : 22 ต.ค. 2559 รายละเอียดงาน รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : เงินเดือน(บาท) : 18,000 – 30,000 หน้าที่ความรับผิดชอบ : เลขานุการกรรมการผู้จัดการ – ดูแลและประสานงานภายในองค์กรและภายนอกองค์กร รวมถึงคู่ค้าของบริษัท – ตรวจสอบเอกสารก่อนนำเสนอ และนำเสนอขออนุมัติ – จัดเตรียมเอกสาร เชิญประชุม และสรุปรายงานการประชุมภายใน และประชุมผู้ถือหุ้น – ดูแลด้านอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย – ดูแลงานด้านบุุคคล ทั้งระบบ – จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ และจัดท่อง…

23 October 2016 | 10:53 pm งาน หางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments