เลขานุการผู้ตรวจการโรงพยาบาล

รับสมัครงาน มองหางาน เลขานุการผู้ตรวจการโรงพยาบาล

บริษัท เพชรเกษมการแพทย์ จำกัด – กรุงเทพฯ – บริษัท เพชรเกษมการแพทย์ จำกัด โรงพยาบาลเพชรเกษม 2 โรงพยาบาลเอกชนที่ให้บริการแก่ผู้ป่วยกลุ่มเงินสด,ประกันสังคม,บัตรทองและประกันชีวิต มีความต้องการ ผู้สนใจสมัครงานเป็นพนักงานกับทางองค์กร วิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มู่งสู่งานบริการที่เป็นเลิศ และตระหนักต่อความรับผิดชอบต่อสังคม” พันธกิจ “บริหารองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์ พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการให้บริการ ปลูกจิตสำนึกของบุคลากร ให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม” ปรัชญา “คุณภาพ คือ ความยั่งยืนขององค์กร” เลขานุการผู้ตรวจการโรงพยาบาล… 1.บันทึกและสรุปรายงานการประชุม 2.จัดเตรียมเอกสารภายนอก,ภายใน ของโรงพยาบาล 3.งานICN 3.ประสานงานกับแผนกต่างๆในโรงพยาบาล อัตรา : 1 อัตรา เงินเดือน : ตามตกลง สวัสดิการ : 1.ยูนิฟอร์ม 2.โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ) 3.ปรับเงินประจำปี 4.สวัสดิการเงินกู้ 5.การท่องเที่ยวประจำปี 6.กีฬาสีภายใน 7.กิจกรรมงานเลี้ยงภายใน 8.เงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจศพ บิดา-มารดา บุตร 9.ประกันสังคม-กองทุนทดแทน คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง อายุ 22-25 ปี (เท่านั้น) 2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา 3. มีบุคล…

9 April 2017 | 3:33 am งาน หางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments