เลขานุการผู้บริหาร

งาน กำลังหางาน เลขานุการผู้บริหาร

บริษัท นาซ่าไฟร์โปรดัคส์แอนด์เซฟตี้ จำกัด – จังหวัดนครราชสีมา – บริษัท นาซ่าไฟร์โปรดัคส์แอนด์เซฟตี้ จำกัด จำหน่ายเครื่องดับเพลิงและอุปกรณ์เซฟตี้ ทุกชนิด เลขานุการผู้บริหาร 1.ดูแล และตรวจสอบข้อมูลการซื้อขาย และการทำธุรกรรมต่างๆที่ได้รับมอบหมาย 2.บริหารจัดการ Portfolio ของผู้บริหาร 3.ดูแลนัดหมายต่างๆ และติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกบริาัท 4.นัดหมายประชุม และจัดทำรายงานการปรุชุม รวมทั้งติดตามผู้บังคับบัญชานอกพื้นที่ในงานที่เกี่ยวข้อง 5.ติดตาม จดบัยทึก จัดเตรียมเอกสาร และสรุปการประชุมกับผู้บริหาร 6.หาข้อมูล วางแผน ประเมิน สนับส…าพดี 2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง 3. หากมีประสบการณ์ด้านเลขานุการผู้บริหาร จะพิจารณาเป็นพิเศษ 4. มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบหาข้อมูล เสนอสิ่งใหม่ ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ มีมนุษยสัมพันธ์ดี ช่างสังเกต และยืดหยุ่นในการทำงาน 5. สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดัน และเป้าหมายที่กำหนดได้ทันเวลา/ ขยัน อดทน ละเอียด รอบคอบ มีความรับผิดชอบสูง เน้นความถูกต้องในงานที่ได้รับมอบหมาย 6. รักษาผลประโยชน์บริษัท เก็บข้อมูลของบริษัทได้อย่างดี 7. มีไหวพริบ และความกระตือรือร้นต่องานที่ได้รับมอบหมาย 8. สา…

31 January 2016 | 8:59 am งาน มองหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments