เลขานุการผู้อำนวยการโรงพยาบาล

สมัครงาน หางานใหม่ เลขานุการผู้อำนวยการโรงพยาบาล

โรงพยาบาลวิภาราม แหลมฉบัง – จังหวัดชลบุรี – โรงพยาบาลวิภาราม แหลมฉบัง โรงพยาบาลเอกชล เลขานุการผู้อำนวยการโรงพยาบาล 1.รับผิดชอบจัดเตรียม ดูแล จัดเก็บเอกสารเข้า-ออก จากหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอก ร.พ. สำหรับผู้อำนวยการโรงพยาบาล 2.ร่างจดหมายโต้ตอบ พิมพ์คำสั่งรวมทั้งประกาศของ ร.พ. และพิมพ์งานต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย 3.จัดทำตารางนัดหมายให้กับผู้อำนวยการโรงพยาบาล 4.จัดเก็บรวบรวมเอกสารต่างๆตลอดจนทรัพย์สินภายในห้องผู้อำนวยการโรงพยาบาลให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมใช้งาน 5.ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่ได้รับมอบหมาย 6.รางงานปัญหาในการปฏิบ…ัติงานต่างๆจัดเตรียมและตรวจสอบแฟ้มประวัติผู้ป่วยเพื่อนำเสนอผู้อำนวยการโรงพยาบาล 7.รวบรวมและจัดทำสถิติต่างๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการโรงพยาบาล 8.ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน ISO-HA และอบรมให้พนักงานในแผนกเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายคุณภาพ อัตรา 1 เงินเดือน ตามโครงสรา้ง คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง อายุ 25-30 ปี 2. วุฒิการศึกษาปริญญตรี 3. มีความสามารถในการประสานงานเป็นอย่างดี 4. มีประสบการณ์ด้านเลขานุการหรืองานธุรการอย่างน้อย 3 ปี 5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์และเครื่องใช้สำนักงานได้เป็นอย่าง…

24 February 2016 | 4:39 am งาน มองหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments