เลขานุการรองกรรมการ (จ.กาญจนบุรี)

รับสมัครงาน กำลังหางาน เลขานุการรองกรรมการ (จ.กาญจนบุรี)

ตำบลท่ามะขาม, อำเภอเมืองกาญจนบุรี, จังหวัดกาญจนบุรี – เปิดดำเนินการเมื่อ วันที่ 28 กันยายน 2543 ด้วยทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 2/1 ถ.แสงชูโตเหนือ ต.ท่ามะขาม อ. เมือง จ. กาญจนบุรี 71000 และมีสาขามากกว่า 141 สาขา ครอบคลุมภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการให้บริการด้านสินเชื่อเงินสด โดยใช้ทะเบียนรถเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน” สวัสดิการ – ประกันสังคม – ยูนิฟอร์ม – กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ – ประกันอุบัติเหตุ – กิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ประจำปี – สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำสำหรับพนักงาน – โบนัสป…ระจำปี ตำแหน่ง : เลขานุการรองกรรมการ (จ.กาญจนบุรี) รายละเอียดของงาน -ดูแลงานด้านเอกสารของผู้บริหารทั้งหมดและประสานงานทั่วไป -ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน (วันจันทร์-วันเสาร์ 08.00 น. -17.00 น.) สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี อัตรา เงินเดือน 1 อัตรา ตามโครงสร้างบริษัท คุณสมบัติผู้สมัคร เพศหญิง อายุ 25 ขึ้นไป วุฒิการศึกษารดับปริญญาตรีขึ้นไป มีความละเอียดรอบคอบในงานที่ได้รับมอบหมาย รักงานบริการ/มีมนุษสัมพันธ์ดี มีความชำนาญด้านการใช้ภาษาอังกฤษ สามารถใช้โป…

8 June 2017 | 10:49 pm งาน งานว่าง รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments