เลขานุการโครงการ (โครงการควบคุมงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำ)

รับสมัครงาน งานว่าง เลขานุการโครงการ (โครงการควบคุมงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำ)

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด – จังหวัดพิษณุโลก – านก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำ) สนับสนุนการทำงานของโครงการ หน่วยงาน และฝ่าย โดยจัดเตรียมเอกสาร เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานของหน่วยงานหรือฝ่าย จัดทำรายงานประชุม ประสานงาน บันทึกเอกสารเข้า-ออก ช่วยสนับสนุนให้การทำงานมีประสิทธิภาพทั้งด้านข้อมูล และเวลา งานโครงการควบคุมงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำ ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร, เพชรบูรณ์, อุทัยธานี, สุโขทัย, พิษณุโลก ระยะเวลาการจ้าง 2 ปี ไซต์งานหลักอยู่ที่พิษณุโลก อัตรา : 2 เงินเดือน : 10,000-12,000 สวัสด…กเคยทำงานเลขานุการโครงการก่อสร้างจะพิจารณาเป็นพิเศษ 3. สามารถใช้โปรแกรม MS. Word/Excel/Power Point/Internet ได้ดี 4. มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความคิดสร้างสรรค์ มีความขยัน อดทน ละเอียด รอบคอบ 5. มีทักษะการประสานงาน การบริการ 6. มีความตั้งใจและรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี สถานที่ปฏิบัติงาน : พื้นที่ตั้งโครงการ จ.กำแพงเพชร, เพชรบูรณ์, อุทัยธานี, สุโขทัย, พิษณุโลก จังหวัด : พิษณุโลก วิธีการรับสมัครงาน : ส่งประวัติการทำงานไปยัง email: personnel@cot.co.th หรือไปสมัครด้วยตนเองที่บริษ…

21 May 2017 | 6:05 am งาน หางานใหม่ รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments