เลขานุการ ผู้บริหารระดับสูง

รับสมัครงาน กำลังหางาน เลขานุการ ผู้บริหารระดับสูง

บางเขน, กรุงเทพฯ – และมีสภาวะผู้นำ 4 มีความรับผิดชอบในงานสูง และอดทนต่อสภาวะกดดันได้ดี. 5.มีประสบกาณร์ในการทำงาน 1 ปีขึ้นไป 6..หากมีรถยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 7. หากไม่มีรูปในการสมัครจะไม่พิจารณาใบสมัครนั้น 8. ต้องสามารถเดินทางไปต่างจังหวัดกับผู้บริหารได้บางคราว รายละเอียดงาน : 1.หน้าที่ต้องปฏิบัติโดยตรงต่อกรรมการผู้จัดการ -ศึกษาและรับทราบถึงขอบข่ายงานในบริษัท ทั้งส่วนกลางและโครงการเพื่อรายงานความคืบหน้าและความเคลื่อนไหว ต่อกรรมการผู้จัดการ -พิมพ์งานตอบรับและจัดเก็บจดหมายหรือเอกสารสำคัญ และถือเป็นความลับบ…ริษัท แม้กระทั่งงานที่ได้รับมอบหมายตามวัตถุประสงค์ของกรรมการผู้จัดการ -บันทึกและจัดเก็บรายงานการประชุมหรือข้อตกลงระหว่างกรรมการผู้จัดการกับลูกค้า หรือเจ้าของโครงการ หรือการประชุมระดับบริหารในบริษัท โดยปิดเป็นความลับในรายระเอียดและข้อความที่ไม่อาจเปิดเผยได้ -เป็นผู้ประสานงานระหว่างกรรมการผู้จัดการกับทุกฝ่าย ในบริษัท ได้เป็นอย่างดีและสามารถกลั่นกรอง ชี้แจงถึงปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับพนักงาน หรือผู้เกี่ยวข้องได้ -รับผิดชอบเกี่ยวกับเอกสารของกรรมการผู้จัดการ และจัดเข้าไฟล์ / ตู้เอกสาร เพ…

10 March 2016 | 8:55 am งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments