เลขานุการ (ฝ่ายควบคุมงาน/บริหารงานก่อสร้าง)

สมัครงาน กำลังหางาน เลขานุการ (ฝ่ายควบคุมงาน/บริหารงานก่อสร้าง)

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด – กรุงเทพฯ – รงานก่อสร้าง) บันทึกรายงานการประชุมและจัดทำรายงาน, จัดทำสรุป Time Sheet แต่ละโครงการ. จัดทำค่าใช้จ่ายประจำโครงการ. จัดทำรูปเล่มรายงานต่าง ๆ พร้อมทำข้อเสนองานต่างๆ และงานด้านเอกสารของฝ่ายฯ อัตรา : 1 เงินเดือน : ตามประสบการณ์ สวัสดิการ : ประกันสังคม, ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, เงินทุนช่วยเหลือและแบ่งปัน, ตรวจสุขภาพประจำปี, เงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจ พนักงาน คู่สมรส บุตร บิดา/มารดา, เงินช่วยเหลือมงคลสมรส, ค่่าของขวัญคลอดบุตร, , กิจกรรมท่องเที่ยวทุก 2 เดือน, กิจกรรมสัมมนาและท่อง…เที่ียวประจำปี, สนับสนุนการอบรมทั้งภายในและภายนอก, สิทธิการลาปฏิบัติธรรม, ชมรมออมทรัพย์ คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา 2. ประสบการณ์ ตั้งแต่ 3-5 ปีขึ้นไป ด้านงานเอกสาร เลขานุการ 3. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office word, excel, power point 4. มีความคล่องตัว มนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถติดต่อสื่อสารประสานงานได้เป็นอย่างดี 5. มีความขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบ รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี 6. มีทักษะการประสานงาน การบริการ และมีทัศนคติในงานดี สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงาน ถน…

21 May 2017 | 7:05 am งาน งานว่าง สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments