เลขานุการ (ภาษาจีน)

รับสมัครงาน งานใหม่ เลขานุการ (ภาษาจีน)

กรุงเทพฯ – ารขยายฐานการผลิตที่เพิ่มขึ้น ในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้ เลขานุการ (ภาษาจีน) รายละเอียดงาน : 1. เตรียมเอกสารในการประชุมพร้อมทั้งบันทึกรายงานและการติดตามงาน 2. จัดทำข้อมูลสถิติแผนงาน แผนภาพ ตลอดจนรูปแบบพิมพ์ต่างๆ 3. ประสานงานกับส่วนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้งานบรรลุเป้าหมายที่กำหนด 4. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากสายการบังคับบัญชา 5. ปฏิบัติงาน 5 วัน / สัปดาห์ ( จันทร์ –ศุกร์ ) สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร จังหวัด : กรุงเทพมหานคร เขต (เฉพาะกรุงเทพ) : จอ…มทอง, บางขุนเทียน, บางบอน อัตราที่รับ : 1 อัตรา เงินเดือน : ตามประสบการณ์และความสามารถ บาท คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง อายุ 23 – 28 ปี 2. วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาภาษาจีน หรือบริหารธุรกิจ 3. มีทักษะในการพูดอ่านเขียนภาษาจีนเป็นอย่างดี หรือในระดับ HSK 5 ขึ้นไป 4. มีจิตใจบริการ บุคลิกภาพและทักษะการสื่อสารที่ดี 5. มีความกระตือรือร้น ละเอียดรอบคอบและอดทนในการเรียนรู้การทำงาน 6. สามารถเดินทางไปปฎิบัติงานต่างประเทศ และ ปฎิบัติงานนอกเวลาทำการได้เป็นครั้งคราว…

14 October 2015 | 6:25 am งาน หางานใหม่ รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments