เลขานุการ (โรงงานประจวบคีรีขันธ์)

สมัครงาน งาน หางานใหม่ เลขานุการ (โรงงานประจวบคีรีขันธ์)

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ – ร หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง 2. พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี 3. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และปฏิบัติตัวให้เหมาะสมเพื่อรักษาภาพพจน์ของผู้บริหารและบริษัท ติดต่อ ฝ่ายบุคคล สวัสดิการ โบนัส กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม ตรวจสุขภาพประจำปี เลือนขั้น-ตำแหน่ง ปีละ 2 ครั้งสำหรับพนักงาน Good Perfomance ปรับค่าจ้างประจำปี รถรับส่งพนักงาน(ประจำโรงงาน) เงินกู้ฉุกเฉิน (ไม่มีดอกเบี้ย) การประกันชีวิตกลุ่ม ค่ารักษาพยาบาล 8,000 บาท/ปี กระเช้าเยี่ยมไข้/คลอดบุตร เงินและน้ำผลไม้ช่วยเหลือง…านอวมงคล ชุดฟอร์มพนักงานในโรงงาน และ พนักงานประจำร้าน Squeeze เบี้ยขยันรายเดือน ทุนการศึกษาบุตร ข้าวฟรี,กับข้าวราคาพนักงาน (ประจำโรงงาน) ค่าเดินทางกรณีไม่ขึ้นรถรับส่ง (ประจำโรงงาน) ค่ากะดึก 50 บาท/คืน (ประจำโรงงาน) ผลิตภัณฑ์ Tipco ราคาพนักงาน ส่งเสริมการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ความสามารถให้กับพนักงาน กิจกรรม Happy Workplace (ส่งเสริมกิจกรรมให้พนักงานมีความสุขในสถานที่ทำงาน) พาพนักงานไปใหว้พระทำบุญในเดือนเกิด อื่นๆ ตามกฏหมายแรงงานกำหนด วิธีการสมัคร สมัครได้ด้วยตนเองที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลสำนักง…

30 November 2015 | 8:48 am งาน กำลังหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments