เลขาส่วนพัฒนาธุรกิจ/ล่ามภาษาญี่ปุ่น,อังกฤษ

งาน มองหางาน เลขาส่วนพัฒนาธุรกิจ/ล่ามภาษาญี่ปุ่น,อังกฤษ

บริษัท ปีกานติ จำกัด – จังหวัดชลบุรี – บริษัท ปีกานติ จำกัด รับเหมาก่อสร้าง ( งานก่อสร้างอาคารทั่วไป,โรงงาน ,งานถนน ,งานสาธารณูปโภค ) เลขาส่วนพัฒนาธุรกิจ/ล่ามภาษาญี่ปุ่น,อังกฤษ -เลขากรรมการผู้จัดการ (ส่วนงานพัฒนาธุรกิจ) -ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย -ประสานงานลูกค้าชาวไทยและต่างชาติโดยใช้ภาษาหลักในการสื่อสารทั้งพูด อ่าน เขียน ดังนี้ 1.ภาษาไทย 2.ภาษาญี่ปุ่น 3.ภาษาอังกฤษ 4.ภาษาจีน อัตรา : 1 เงินเดือน : 15,000 ขึ้นไป สวัสดิการ : ที่พัก ,ประกันสังคม, ประกันอุบัติเหตุ , ประกันสุขภาพ , อาหาร , ค่าโทรศัพท์ , ค่าน้ำมัน (แล้วแ…ต่จะตกลง ) , ประกันอุบัติเหตุ *สวัสดิการขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและตำแหน่งหน้าที่นั้นๆ* คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาญี่ปุ่น,อังกฤษ,จีนได้ดีจะพิจารณาเป็นพิเศษ 2. ขับรถยนต์ได้คล่องและมีใบขับขี่ 3. เริ่มงานได้ทันที 4. ไม่ซีเรียสเรื่องเวลาเข้างานเลิกงานและวันหยุด ต้องเห็นความสำคัญของหน้าที่และงานเป็นหลัก 5. มีน้ำใจ และมี Spirit ในการทำงานสูง ซื่อสัตย์ และไม่มีนิสัยที่โกหก 6. พัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถอยู่เสมอ 7. ลุยงาน ไม่มีโรคประจำตัว ( เพราะกิจการคือบริษัทฯก่อสร้าง…

6 September 2017 | 2:34 am งาน งานว่าง รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments