แคชเชียร์ ด่วน พัทยา

สมัครงาน หางาน แคชเชียร์ ด่วน พัทยา

อำเภอบางละมุง, จังหวัดชลบุรี – แคชเชียร์ 1 อัตรา สถานที่ปฎบัติงาน โรงพยาบาลสัตว์พัทยาเหนือ หน้าที่ความรับผิดชอบ – รับชำระค่าบริการและค่ารักษาพยาบาลจากลกค้า – สรุปยอดขาย รายได้ ประจำวันต่อหัวหน้างาน – ช่วยเหลือแผนกอื่นๆ ตามสมควร – อื่นๆ ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน สามารถทำงานเป็นกะได้ กะเช้า เวลา 8.00-18.00 น. และ กะบ่าย 11.00-21.00 น. คุณสมบัติ – เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี – การศึกษาระดับ ปวส.หรือ ป.ตรี – สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ – มีทักษะคอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรม MS…ในเอกสารทุกใบ และเขียนกำกับว่าใช้ในการสมัครงานเท่านั้น 1. สำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน วุฒิการศึกษา ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (จำเป็นต้องนำไป) 2. รูปถ่าย แนะนำ 1 นิ้ว 2 รูป (จำเป็นต้องนำไปครับ) 3. สำเนาเอกสารราชการต่างๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ- สกุล / ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร ฯ (ถ้ามี) 4. สำเนาหนังสือรับรองต่างๆ / สำเนาใบขับขี่ (ถ้างานนั้นเกี่ยวกับการขับรถ) 5. Slip เงินเดือนจากบริษัทปัจจุบัน หรือบริษัทสุดท้ายที่ท่านทำงาน (ถ้ามี) คุณสมบัติผู้สมัคร (Candidate Requirements) ข้อมูลติดต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร…

17 June 2017 | 4:50 am งาน กำลังหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments