แคชเชียร์ ประจำสาขา DTAC บิ๊กซี สะพานควาย

สมัครงาน ค้นหางาน แคชเชียร์ ประจำสาขา DTAC บิ๊กซี สะพานควาย

บริษัท ทีจี เซลลูล่าร์เวิลด์ จำกัด – กรุงเทพฯ – มถึงการมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อสังคม อีกทั้งได้ขยายสายธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่นภายใต้ชื่อ ” OTORO ” แคชเชียร์ ประจำสาขา DTAC บิ๊กซี สะพานควาย 1.รับชําระคาสินคา,ออกใบเสร็จ,ใบกํากับภาษีใหลูกคา 2.สรุปยอดขายประจําวัน 3.สรุปยอดเงินประจําวัน 4.ปฏิบัติงาน 6 วันตอสัปดาหวันหยุดไมตรงกับ เสาร– อาทิตย 5.สามารถเขาออกเวลาตามหางได อัตรา : 1 เงินเดือน : 12000-18000 สวัสดิการ : คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง 2. อายุไม่เกิน 35 ปี 3. วุฒิการศึกษา ปวช – ปวส ขึ้นไป 4. บุคลิกดี มีมน…ุษย์สัมพันธ์ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส มีทักษะการพูดโน้มน้าว 5. สามารถทำงานเวลาห้างได้ ทำงาน 6 วัน หยุดวันธรรมดา 6. มีความซื่อสัตย์ สุจริต 7. มีความอดทนต่องานที่ทำได้ 8. เพศ ชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว 9. สามารถหาบุคคลค้ำประกันและเงินค้ำประกันได้ 10. สามารถหาบุคคลค้ำประกันและเงินค้ำประกันได้ สถานที่ปฏิบัติงาน : บิ๊กซี สะพานควาย จังหวัด : กรุงเทพมหานคร วิธีการรับสมัครงาน : 1.สมัครด้วยตนเองได้ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 17.00 น. ที่ บริษัท ทีจี เซลลูล่าร์เวิลด์ จำกัด อาคารสกุลไทยสุรว…

23 January 2018 | 3:04 am งาน มองหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments