แคชเชียร์ (ประจำสุรินทร์ , นครราชสีมา , พิษณุโลก , ระยอง , สุราษฎร์ธานี , ภูเก็ต)

งาน ค้นหางาน แคชเชียร์ (ประจำสุรินทร์ , นครราชสีมา , พิษณุโลก , ระยอง , สุราษฎร์ธานี , ภูเก็ต)

ไทย – าอย่างต่อเนื่อง และพร้อมต้อนรับบุคลากรที่มีศักยภาพ เพื่อร่วมเติบโต ก้าวหน้าไปพร้อมกับการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต แคชเชียร์ (ประจำสุรินทร์ , นครราชสีมา , พิษณุโลก , ระยอง , สุราษฎร์ธานี , ภูเก็ต) รายละเอียดงาน : – ดูแลด้านเอกสารที่เกี่ยวกับการเงินของ HUB / สาขา – ตรวจสอบและรวบรวมเงินสดในแต่ละวัน พร้อมนำส่งให้ฝ่ายบัญชีการเงินที่สำนักงานใหญ่ – ประสานงานกับฝ่ายบัญชีสำนักงานใหญ่ในการกระทบยอดเงินนำส่ง และข้อมูลในระบบ รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้อง – ติดตามและทวงถามหนี้หากมียอดเงินค้างชำระ สถานที่ปฏิบัต…ิงาน : จังหวัดสุรินทร์ , นครราชสีมา, พิษณุโลก , ขอนแก่น , ระยอง , สุราษฎร์ธานี , ภูเก็ต จังหวัด : กรุงเทพมหานคร อัตราที่รับ : หลายอัตรา อัตรา เงินเดือน : ตามประสบการณ์ บาท คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป 2. วุฒิ ปวช.- ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง 3. มีประสบการณ์ในงานไม่น้อยกว่า 1 ปี 4. มีความซื่อสัตย์ และมีความรับผิดชอบในการทำงานสูง 5. มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน…

14 October 2015 | 5:31 am งาน กำลังหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments