แคชเชียร์ มินิมาร์ท สาขานครปฐม 4

หางาน หางาน แคชเชียร์ มินิมาร์ท สาขานครปฐม 4

จังหวัดนครปฐม – รรมภายใน (ฝึกอบรม, งานเลี้ยงสังสรรค์, กิจกรรมเพื่อสังคม CSR) 17. ค่าเกียรตินิยม อันดับ 1 และอันดับ 2 ตำแหน่ง : แคชเชียร์ มินิมาร์ท สาขานครปฐม 4 รายละเอียดของงาน – ดูแลรับผิดชอบการเงินและสรุปยอดภายในแต่ละวัน – ดูแลความเรียบร้อยและความสะอาดภายในร้าน – จัดเรียงสินค้า – ติดบาร์โค้ต – จัดเรียงสินค้า FIFO – เช็ควันหมดอายุของสินค้า – ทำงานเป็นกะได้ สถานที่ปฏิบัติงาน (อยู่ใกล้กับสำนักงานเทศบาล ตำบลห้วยพลู) ตำบลห้วยพลู อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม อัตรา เงินเดือน 5 ตามโครงสร้างบริษัท คุณส…กำเนิดพีทีเมื่อ 30 กว่าปีก่อน ในวันที่ 21 มีนาคม 2531 ได้บริษัท ภาคใต้เชื้อเพลิง จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นบนความตั้งใจประกอบกิจการคลังน้ำมัน และค้าน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับชุมชน ผู้ประกอบการประมงและโรงงานอุตสาหกรรม เริ่มต้นจากภาคใต้ของประเทศไทย จากบริษัท ภาคใต้เชื้อเพลิง จำกัด ได้จดทะเบียนเปลี่ยนสู่ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) เพื่อประกอบธุรกิจค้าปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงสำเร็จรูปคุณภาพสูง ภายใต้เครื่องหมายการค้า “PT” จากคลังน้ำมัน 2 แห่ง คือ คลังน้ำมันชุมพร จังหวัดชุมพร และคลังน้ำมันแม่กลอง จ…

11 August 2016 | 10:55 pm งาน มองหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments