แคชเชียร์

หางาน งานใหม่ แคชเชียร์

บริษัท หงษา แอสเซท จำกัด – จังหวัดระยอง – แคชเชียร์ประจำจุดตามที่ได้รับมอบหมาย เป็นพนักงานประจำ ของศูนย์การค้า / ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี สามารถทำงานเป็นกะได้ มีความชื่อสัตย์ ละเอียดรอบคอบ และความรับผิดชอบในการทำงาน มีใจรักงานบริการ สามารถทำงานเป็นกะได้ สวัสดิการ – ประกันสังคม – ประกันสุขภาพกลุ่ม – ประกันชีวิตกลุ่ม – ตรวจสุขภาพประจำปี – กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ – ค่าครองชีพ – ค่าเบี้ยเลี้ยงพิเศษ – เบี้ยขยัน – ค่าล่วงเวลา – เครื่องแบบพนักงาน – วันหยุดตามประเพณีไม่น้อยกว่า 13 วัน/ปี – วันห…

25 March 2016 | 7:12 am งาน งานว่าง รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments