แพทย์ประจำบ้าน สาขาวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1

งาน กำลังหางาน แพทย์ประจำบ้าน สาขาวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1

ปทุมวัน, กรุงเทพฯ – ขออภัย ไม่พบอีเมลของคุณใน Facebook กรุณาคลิ๊กตามลิงก์ด้านล่างเพื่อลงทะเบียนเข้าสู่ระบบด้วยอีเมล ยินยอมและตกลงตาม ของ Jora กำลังนำคุณเข้าสู่ระบบ.. กำลังโหลดหน้าเว็บ.. แพทย์ประจำบ้าน สาขาวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1 โรงพยาบาลราชวิถี ราชเทวี รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1-31 ตุลาคม 2561 จำนวน 4 ตำแหน่ง ขั้นตอนที่ 1 กรอกใบสมัครด้วยตนเอง ทาง website: http://www….tmc.or.th/tcgme พิมพ์ลงกระดาษเพื่อลงนาม พร้อมแนบหลักฐาน จำนวน 5 ชุด ส่งไปยัง ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพระราม 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0 2256 4294-5 ขั้นตอนที่ 2 หากลือก โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ เป็นอันดับที่ 1 ให้ส่งใบสมัครแพทย์ประจำบ้านของกลุ่มงานวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี พร้อมหลักฐานตามที่กำหนด มายัง (สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://drive.google.com/file…

21 October 2018 | 5:05 am งาน มองหางาน รับสมัครงาน

Comments

comments