แพทย์แผนไทยประยุกต์

รับสมัครงาน งาน งานว่าง แพทย์แผนไทยประยุกต์

ไทย – เหตุ ส่วนงานนวดที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานแพทย์แผนไทย จะมี Trainner สอนงานให้ จังหวัด สมุทรสาคร อัตราที่รับ 1 อัตรา เงินเดือน ตามตกลง บาท คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เพศหญิง อายุ 25- 35 ปี 2. ปริญญาตรีสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 3. ได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 4. มนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบและความอดทนสูง 5. ไม่มีปัญหาเรื่องเวลาการทำงานและการเดินทาง 6. สามาารถทำงานเป็นทีมได้ มีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมงาน 7. บุคลิกดีคล่องแคล่ว พูดจาตอบคำถามชัดเจน ติดต่อ คุณสุกาญดา สว…ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล การส่งเสริม การป้องกัน การบำบัดรักษาการฟื้นฟูสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับชีวิตสุขภาพและอนามัยของประชาชน ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย รวมถึงการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย คิดค้น วางแผน และพัฒนาวิชาการและเทคโนโลยีด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร ให้คำปรึกษา แนะนำ ฝึกอบรมเกี่ยวกับวิทยาการด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง งานอื่นๆ เช่น งานนวดแผนไทย และงานนวดอื่นที่ได้รับมอบหมาย หมาย…

16 September 2015 | 3:46 am งาน งานว่าง รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments