แม่บ้านประจำโรงงาน

รับสมัครงาน ค้นหางาน แม่บ้านประจำโรงงาน

บริษัท ช เนเจอร์ จำกัด – จังหวัดนครปฐม – ุลีรัตน์ ใจยอดศิลป์ ปริญญา เภสัชศาสตร์บัณฑิต(เกียรตินิยม) จากจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย และวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (เภสัชศาสตร์) จากมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นนักวิทยาศาสตร์และเภสัชกรที่มีความสามารถสูง หลังจากจบการศึกษาปริญญาโท ในปี 2530 ได้เข้ารับราชการในกระทรวงสาธารณสุขจนถึงปี 2532 จึงได้ลาออกเพื่อมุ่งวิจัยงานด้านสมุนไพร ในปี 2541 จึงได้เริ่มผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพผม ซึ่งปัจจุบันจัดจำหน่ายโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด ช เนเจอร์ และได้จดสิทธิบัตรและทะเบียนการค้าผลิตภัณฑ์ “ รีไวต้า ” เมื่อปี 2542 แล…สุขภาพผมจีวา ภายใต้การดำเนินการของ หจก. ช เนเจอร์ เพื่อบริการให้คำปรึกษา ตรวจและดูแลสุขภาพผมให้แก่ลูกค้าด้วยสมุนไพรสด โดยใช้ภูมิปัญญาไทยดั้งเดิม ผสมผสานกับเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์การแพทย์สมัยใหม่ ในการตรวจวินิจฉัย บริการ ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีจากลูกค้า และบันทึกผลการใช้สมุนไพร ซึ่งเป็นที่พอใจของลูกค้า นอกจากนั้นเรายังไม่หยุดยั้งการพัฒนางานวิจัย เพื่อเพิ่มประสิทธิผลของการใช้สมุนไพรเพื่อสุขภาพผม และลดต้นทุนเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพผมของผู้บริโภค ผู้ก่อตั้ง ช เนเจอร์ ดำเนินการโดย ภญ.ช…

22 February 2016 | 6:14 am งาน งานว่าง สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments