แม่บ้านประจำ(ไป-กลับ) ด่วน ซ.หนองกระบอก-ทุ่งกลม

รับสมัครงาน ค้นหางาน แม่บ้านประจำ(ไป-กลับ) ด่วน ซ.หนองกระบอก-ทุ่งกลม

ตำบลบางละมุง, อำเภอบางละมุง, จังหวัดชลบุรี – รายละเอียดงาน – ทำความสะอาดบ้าน ดูแลความสะอาดและความเรียบร้อย – ซักผ้า รีดผ้า ได้เป็นระเบียบเรียบร้อย – ดูแลรักษา เครื่องมือ เครื่องใช้ในการทำความสะอาดให้สภาพพร้อมใช้งาน – เข้าใจอุปกรณ์ทำความสะอาดได้เป็นอย่างดี คุณสมบัติ – เพศหญิง อายุ 35-50 ปี – รักความสะอาด ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา ทำงาน จ-ส 9.00-18.00 น.หยุดวันอาทิตย์ เงินเดือน 10,000 บาทต่อเดือน + โบนัส 1 เดือน(อายุงานครบ 1 ปี) ทำงานที่ หมู่บ้านเซ็นทรัลปาร์คฮิลไซด์ ซอยหนองกระบอก-ทุ่งกลม สนใจสมัครงาน ติดต่อ ทางโทรศัพท์เท่าน…ั้น สมัคร สัมภาษณ์ทันที 095-5141673 เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครงาน ผู้สมัครทุกท่านที่สนใจสมัครงานในตำแหน่งงานใดๆ กับบริษัท กรุณาแนบเอกสารการสมัครงาน มีรายการดังนี้ คำแนะนำ โปรดเซ็นต์ชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกใบ และเขียนกำกับว่าใช้ในการสมัครงานเท่านั้น 1. สำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน วุฒิการศึกษา ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (จำเป็นต้องนำไป) 2. รูปถ่าย แนะนำ 1 นิ้ว 2 รูป (จำเป็นต้องนำไปครับ) 3. สำเนาเอกสารราชการต่างๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ- สกุล / ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร ฯ (ถ้ามี) 4. สำเนาหนังสือรับร…

6 August 2017 | 5:29 am งาน งานว่าง รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments