โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ 2 อัตรา

สมัครงาน มองหางาน โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ 2 อัตรา

จังหวัดอำนาจเจริญ – โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ 2 อัตรา ได้แก่ ****1. อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 อัตรา -คุณวุฒิปริญญาเอก สาขาการจัดการ บริหารธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง **** 2.อาจารย์ประจำหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต จำนวน 1 อัตรา – คุณวุฒิปริญญาเอกสาขาสาธารณสุขศาสตร์ สามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558…

17 October 2015 | 2:34 am งาน มองหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments