โครงการ BOT Young Talent ปี 2559 (ปิดรับสมัคร วันที่ 31 ตุลาคม 2559)

รับสมัครงาน งาน กำลังหางาน โครงการ BOT Young Talent ปี 2559 (ปิดรับสมัคร วันที่ 31 ตุลาคม 2559)

พระนคร, กรุงเทพฯ – กาสทำความเข้าใจเชิงลึกกับบทบาทหน้าที่ธนาคารกลาง ตลาดเงินและนโยบายอัตราดอกเบี้ย /ได้เรียนรู้ภาคเศรษฐกิจจริงที่ ธปท. สำนักงานภาค /ได้ศึกษาดูงาน หน่วยงานด้านเศรษฐกิจสำคัญ/เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งกิจกรรมสำคัญ เช่น BOT Symposium , Policy Forum/ได้รับการพัฒนาศักยภาพส่วนบุคคลด้วยหลักสูตร Soft Skills ,Technical Skills โดยมีพี่เลี้ยง (Mentor) ให้คำปรึกษาตลอดโครงการ ระยะเวลาโครงการ 1 ปี (เมื่อสิ้นสุดโครงการจะเข้าปฏิบัติงานในส่วนงานที่เหมาะสม) Qualifications สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 28 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร จบ…เป็นโครงการสำหรับพนักงานใหม่ ที่ให้โอกาสเรียนรู้งานใน 4 สายงานหลักของ ธปท. ที่ครอบคลุมงานนโยบายการเงิน นโยบายสถาบันการเงิน ตลาดการเงิน และงานตรวจสอบ กำกับสถาบันการเงิน ได้แก่ Public , Financial and Macro Policy /งานตลาดการเงิน บริหารเงินสำรอง พัฒนาและจัดสรรความเสี่ยงการลงทุน /งานนโยบายเศรษฐกิจ พยากรณ์และพัฒนาแบบจำลอง วิเคราะห์ ติดตามสภาวะเศรษฐกิจ/การกำหนดนโยบายและติดตามการดำเนินงานของสถาบันการเงิน/งานตรวจสอบ กำกับและวิเคราะห์สถาบันการเงิน การพัฒนาอย่างรอบด้านตลอดโครงการ ได้แก่ มีโอ…

24 September 2016 | 5:23 am งาน หางานใหม่ รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments