โปรแกรมเมอร์

งาน งานว่าง โปรแกรมเมอร์

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด(มหาชน) – ปทุมวัน, ปทุมวัน, กรุงเทพฯ – งานภายในและภายนอก 2. งานศึกษาโครงการระบบงานคอมพิวเตอร์ – ศึกษาระบบงานคอมพิวเตอร์ใหม่ๆ เพื่อนำมาใช้กับหน่วยงานหรือบริษัทต่างๆ ตามความเหมาะสม – เก็บ วิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ระบบ ประสานงานกับผู้พัฒนาระบบ / Outsource – ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่เสนอ – ทดสอบระบบ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อัตรา : 1 อัตรา เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท สวัสดิการ : -โบนัสปีละ 2 ครั้ง -ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก-ใน -ทุนการศึกษาเรียนต่อ ปริญญาตรี-ปริญญาโท -ทุนเพื่อการศึกษาของบุตร -สหกรณ์ออมทรัพย…บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด(มหาชน) บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด(มหาชน) เป็นบริษัทที่ดำเนินกิจการเป็นผู้บริหารศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ รวมถึงธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจการผลิตและจำหน่ายข้าวสาร ธุรกิจสนามกอล์ฟ และธุรกิจอื่นๆ อีกมาก ได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2008 มีความประสงค์จะรับบุคลากรจำนวนมากเพื่อรองรับการขยายธุรกิจ โปรแกรมเมอร์ 1. งานดูแลระบบงานคอมพิวเตอร์ – ให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษา ขั้นตอนการทำงานระบบ กับผู้ใช้งาน – ประสานงานการแก้ไขปัญหา ปรับปรุงระบบงานทั้งจากหน่วย…

22 March 2018 | 8:08 am งาน กำลังหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments