โปรแกรมเมอร์

สมัครงาน กำลังหางาน โปรแกรมเมอร์

ตำบลหาดใหญ่, อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา – บริษัท โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี จำกัด (มหาชน) โรงพยาบาลราษฎร์ยินดีเป็นโรงพยาบาลเอกชนขนาด 200 เตียง ในเครือข่ายโรงพยาบาลธนบุรี ตั้งอยู่บนถนนราษฎร์ยินดีในย่านชุมชนเมืองของอำเภอหาดใหญ่ โรงพยาบาลมีลักษณะเป็นอาคารเดี่ยวจำนวน 7 ชั้น มีระบบความปลอดภัยอาคารสถานที่และระบบป้องกันอัคคีภัยตามมาตรฐานการป้องกัน และระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ (ประกาศของกระทรวงมหาดไทย 21 พ.ย. 2534) และมาตรฐานคุ้มครองความปลอดภัยผู้ใช้แรงงานตามกฎหมายแรงงาน ในการบริการประชาชน โรงพยาบาลราษฎร์ยินดีสามารถให้บริการผู้ป่วยทั้งคนในพื้นท…ากความสามัคคี เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างมีเอกภาพ โดยปรัชญาที่ว่าบุคลากรคือทรัพย์สินอันมีค่ายิ่งขององค์กร รายละเอียดงาน ตำแหน่งงาน : โปรแกรมเมอร์ อัตราที่รับ : 1 อัตรา รูปแบบงาน : พนักงานประจำ ประเภทงาน : สถานที่ปฏิบัติงาน : สงขลา , หาดใหญ่ เงินเดือน(บาท) : ตามโครงสร้างองค์กร ประสบการณ์ : 0-1 หน้าที่ความรับผิดชอบ : ขอบเขตความรับผิดชอบ (Job Scope) พัฒนา, ปรับปรุง, แก้ไข Software เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ปฏิบัติงานและโรงพยาบาลให้ทันสมัย ลดขั้นตอนการดำเนินงาน อำนวยความสะดวก ตล…

15 May 2017 | 4:38 am งาน หางานใหม่ รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments