โฟร์แมน/โฟร์แมนอาวุโส (ประจำโครงการ จ.ฉะเชิงเทรา และ จ.สระแก้ว)

หางาน หางาน โฟร์แมน/โฟร์แมนอาวุโส (ประจำโครงการ จ.ฉะเชิงเทรา และ จ.สระแก้ว)

ตำบลสระแก้ว, อำเภอเมืองสระแก้ว, จังหวัดสระแก้ว – ตำบลบางแก้ว, อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา, จังหวัดฉะเชิงเทรา – ักงานในกรณีเจ็บป่วยและคลอดบุตร – สวัสดิการชุดยูนิฟอร์ม ปีละ 4 ตัว – ค่าเสื่อมรถยนต์/ค่าน้ำมัน/ค่าโทรศัพท์ ( ตามตำแหน่งงาน) – ส่งเสริมด้านการพัฒนาเพิ่มทักษะในการฝึกอบรมในด้านต่างๆ – สวัสดิการเงินช่วยเหลือซื้อที่อยู่อาศัยตามอายุงาน ตำแหน่ง : โฟร์แมน/โฟร์แมนอาวุโส (ประจำโครงการ จ.ฉะเชิงเทรา และ จ.สระแก้ว) รายละเอียดของงาน หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก -ควบคุมงานก่อสร้างผู้รับเหมาให้ได้ตามแผนงาน -ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพงานต่างๆ ของแรงงานก่อสร้างและผู้รับเหมาก่อนส่งมอบงาน -ควบคุมการใช้วัสดุแล…ะอุปกรณ์ต่างๆในการปฏิบัติงาน -ตรวจสอบความเรียบร้อยของงานก่อสร้างให้ได้ตามมาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนดไว้ -ตรวจรับมอบบ้านกับลูกค้าเพื่อส่งมอบให้ลูกค้าหลังเก็บงาน Defect -ตรวจสอบแนวเขตที่ดินของโครงการ -อบรมการปฏิบัติงาน (เทคนิคการก่อสร้าง) ให้กับผู้รับเหมา -เก็บงานเพื่อส่งตรวจ QA สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป สาขาก่อสร้าง หรือที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ตามสายงาน 5 ปีขึ้นไป วิธีการสมัคร -สมัคร…

19 January 2018 | 11:53 pm งาน งานว่าง สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments