โฟร์แมน (บริการหลังการขาย)

สมัครงาน ค้นหางาน โฟร์แมน (บริการหลังการขาย)

AP (Thailand) Public Company Limited – วัฒนา, กรุงเทพฯ – คลองเตย, กรุงเทพฯ – า เงินเดือน – สวัสดิการ – ค่าครองชีพ – กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ – ประกันชีวิต/ประกันอุบัติเหตุ – โบนัสประจำปี ปีละ 1 ครั้ง – เงินช่วยเหลือกรณีสมรส คลอดบุตร แต่งงาน – Incentive (บางตำแหน่ง) – สิทธิการกู้ซื้อที่อยู่อาศัย – อื่นๆ ตามนโยบายบริษัทฯ คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย / หญิง วุฒิปวส.-ปริญญาตรี สาขาเครื่องกล,ไฟฟ้า,โยธา,ก่อสร้าง หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง 2. มีประสบการณ้ด้านงานซ่อมบำรุงหรือก่อสร้างอาคาร/หมู่บ้าน 3. หากมีประสบการณ์ในการดูแลหลังการขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ 4. มีจิตบริการ ทักษ…รซ่อม และค่าใช้จ่ายในการซ่อม ติดต่อประสานงาน ควบคุม และติดตามผู้รับเหมาในการซ่อมให้กับลูกค้าให้เป็นไปตามมาตราฐาน ทำการเข้าซ่อมงานตามมาตรฐานของบริษัท ในรายการที่บริษัทกำหนดไว้ ติดต่อและประสานงานกับลูกค้าเพื่อดำเนินงานซ่อม เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ วางแผนการเข้าซ่อมให้เป็นไปตามมาตราฐานที่กำหนดไว้ สำหรับโครงการที่ดูแล รายงานผลการซ่อมรวมถึงข้อเสนอแนะในการปรับปรุง ทั้งด้านราคา, ปริมาณงาน, กระบวนการ, และคุณภาพงานซ่อม ให้คำปรึกษากับลูกค้าเกี่ยวกับงานซ่อมในเชิงวิศวกรรมเบื้องต้น อัตรา หลายอัตร…

11 September 2015 | 7:32 am งาน หางานใหม่ รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments