โฟร์แมน (ลงโฆษณาที่พะเยา)

หางาน งานใหม่ โฟร์แมน (ลงโฆษณาที่พะเยา)

จังหวัดพะเยา – ถานีบริการใหม่กว่า 1,000 สาขา ทั่วประเทศ โฟร์แมน (ลงโฆษณาที่พะเยา) – ประสานงานกับวิศวกรและผู้รับเหมา – รวมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานแก่ผู้บังคับบัญชา – คุมงานผู้รับเหมา ที่รับเหมาก่อสร้างปั้มน้ำมันพีที ทั่วประเทศ ( ในกรณีที่มีรถยนต์บริษัทฯมีค่าเสื่อมกิโลเมตรและมีค่าที่พักให้ ในกรณีที่ไม่มีรถยนต์ บริษัทฯ มีค่าเดินทางและค่าที่พักให้) -งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย ขอเชิญท่านที่สนใจ สมัครและสัมภาษณ์ทันที ที่ ภาคเหนือ ที่ สำนักงานจัดหางานเชียงใหม่ (ศาลากลางเชียงใหม่ อำเภอแม่ริม ชั้น 1) ในวันที่ 20…ขาเทคโนโลยีโยธา/ช่างก่อสร้าง/เทคโนโลยีก่อสร้าง/ 3. สามารถเดินทางไปทำงานได้ทั่วประเทศ บริษัทฯมีค่าที่พักให้ สถานที่ปฏิบัติงาน ทั่วประเทศ จังหวัด พะเยา วิธีการรับสมัครงาน 1) คลิกสมัครใน Jobth ได้เลย 2) กรณีที่ไปสมัครที่งานนัดพบแรงงานจังหวัดต่างๆ หรือสำนักงานจัดหางาน ไม่จำเป็นต้องให้เจ้าหน้าที่โทรไปนัด สามารถ walk in เข้าไปสัมภาษณ์ได้เลย 3) เอกสารประกอบในการสมัครงาน มีดังต่อไปนี้ 1>สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน(ที่ยังไม่หมดอายุ) 1 ชุด 2>สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 3>ใบรายงานผลการศึกษา หรือ…

12 January 2016 | 8:25 am งาน หางานใหม่ รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments