โฟร์แมน Foreman แผนก Design

หางาน หางาน โฟร์แมน Foreman แผนก Design

ไทย – ะสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป 1. การศึกษาระดับปวส./อนุปริญญา/ปริญญาตรี สาขาออกแบบตกแต่งภายใน หรือสถาปัตยกรรม 2. มีความรู้ ความชำนาญในการใช้ AutoCad, Sketch up 3. มีความรู้ด้านงานโครงสร้างและงานที่เกี่ยวข้อง 4. มีทักษะและประสบการณ์ในการควบคุมงานก่อสร้าง งานนิทรรศการ งานเวที แสง สี เสียง 5. มีความสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีและมีความรับผิดชอบสูง สถานที่ปฏิบัติงาน ตามที่อยู่บริษัท วิธีการสมัครงาน ส่งใบสมัครผ่านเว็บไซต์นี้ สมัครด้วยตนเองตามที่อยู่บริษัท ส่งใบสมัครทางอีเมล์…วัตถุประสงค์ของงาน: เขียนแบบ ควบคุมงานก่อสร้าง **เงินเดือน 13,000 – 18,000 บาท/เดือน** หน้าที่: เขียนแบบก่อสร้าง (AutoCad) กำหนดรายละเอียดแบบ/spec วัสดุ ประสานงานระหว่างช่าง/ผู้รับเหมา กับทีมงาน ควบคุมงานก่อสร้างให้สำเร็จลุล่วง แก้ไขปัญหาหน้างาน ตรวจสอบคุณภาพงาน จัดส่งรายงานปัญหา อุปสรรค การก่อสร้างระหว่างการดำเนินการ จัดส่งรายงานผลปฏิบัติงานโครงการ เมื่อสิ้นสุดโครงการ สวัสดิการ ประกันสังคม โบนัส เงินเดือน ไม่ระบุ คุณสมบัติผู้สมัคร ชาย อายุ 28 ปี ขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ปร…

12 January 2016 | 11:24 pm งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments