โรงพยาบาลคง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา รับสมัครนักเทคนิคการแพทย์(ด่วน) 1 ตำแหน่ง

งาน งานว่าง โรงพยาบาลคง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา รับสมัครนักเทคนิคการแพทย์(ด่วน) 1 ตำแหน่ง

อำเภอคง, จังหวัดนครราชสีมา – โรงพยาบาลคง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา รับสมัครนักเทคนิคการแพทย์(ด่วน) 1 ตำแหน่ง เงินเดือน 11,230 บาท ,โอทีประมาณ 5,000-10,000 บาท/เดือน ,ค่าใบประกอบวิชาชีพ 1,000 บาท/เดือน เอกสารการสมัคร 1) ใบสมัคร 1 ชุด 2) สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ชุด 3) รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป 4) สำเนาทะเบียนบ้าน 1 รูป 5) สำเนาบัตรประชาชน 1 รูป 6) ใบรับรองแพทย์ 1 ชุด 7) สำเนาผ่านเกณฑ์ (สด ๘ หรือ สด ๔๓) 1 ชุด (กรณีผู้ชาย) สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล 1 ชุด ผู้ประสงค์สมัคร ติดต่อขอรับใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่กลุ่มงานการจัดก…าร โรงพยาบาลคง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2559 ถึง 14 มิถุนายน 2559 (หรือติดต่อสอบถาม 044-592156 ต่อ 102-106) สอบวันที่ 17 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 – 12.00 น. สอบสัมภาษณ์เวลา 13.00-16.00 น….

3 December 2017 | 8:06 am งาน หางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments