โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

งาน กำลังหางาน โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

จังหวัดนครพนม – โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักกิจกรรมบำบัด,นักสังคมสงเคราะห์,นักประชาสัมพันธ์ รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่ปเิดรับสมัคร 1 นักกิจกรรมบำบัด จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 19,500 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปริญญาตรสาขาวิชากายภาพบำบัดทางกิจกรรมบำบัด และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากิจกรรมบำบัด 2 นักสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปริญญาตรีสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา สาขาวิชา…สังคมสงเคราะห์ศษสตร์ สาขาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ 3 นักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 18,00 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปริญญาตรีสาขาวิชาประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาวารสารศษสตร์ สาขานิเทศศาตร์ สาขาสื่อมวลชน สาขารัฐศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ วิธีสมัคร : ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง สถานที่รับสมัคร : งานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 อาคารอำนวยการและผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ เลขที่ 210 หมู่ 11 ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000 วันที่เปิดรับสมัคร : 30 พฤ…

25 May 2016 | 6:55 am งาน กำลังหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments