โรงพยาบาลธนบุรี-อู่ทอง รับสมัครเภสัชกร , นักรังสีเทคนิค ด่วนๆๆๆ

งาน กำลังหางาน โรงพยาบาลธนบุรี-อู่ทอง รับสมัครเภสัชกร , นักรังสีเทคนิค ด่วนๆๆๆ

ตำบลอู่ทอง, อำเภออู่ทอง, จังหวัดสุพรรณบุรี – ธนบุรี, กรุงเทพฯ – รงพยาบาลธนบุรี-อู่ทอง เป็นโรงพยาบาลในเครือธนบุรี มีขนาด 60 เตียง อยู่ในอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี รับสมัคร 1. เภสัชกร Full Time 2. นักรังสีเทคนิค Full Time ( ค่าตอบแทนคุยกันได้ ) สวัสดิการ 1. กองทุนประกันสังคม 2. กองทุนเงินทดแทน 3. แจกผ้าฟอร์ม 4. รักษาพยาบาลฟรีในวงเงินที่กำหนดต่อปี 5. ตรวจสุขภาพประจำปี ฟรี 6. อื่น ๆ…

4 December 2016 | 7:41 am งาน หางานใหม่ รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments