โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ประกาศรับสมัครงาน จำนวน 52 อัตรา วุฒิ ม.6 – ปวช.- ปวส. ทุกสาขาวิชา

รับสมัครงาน งานใหม่ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ประกาศรับสมัครงาน จำนวน 52 อัตรา วุฒิ ม.6 – ปวช.- ปวส. ทุกสาขาวิชา

ไทย – ด้วยโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จะดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้โรงพยาบาลในตำแหน่งต่าง ๆ จึงประกาสรับสมัคร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1 พนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 10,920 บาท ค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวส.ทุกสาขา (ยกเว้น เกษตรกรรม ศิลปหัตกรรม ช่างอุตสาหกรรม ศิลปกรรม) 2 พนักงานพัสดุ จำนวน 3 อัตรา เงินเดือน 10,920 บาท ค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวส. ทุกสาขา (ยกเว้น…ับสมัคร : งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 7 อาคารกิตติวัฒนา ระยะที่ 2 โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 วันที่เปิดรับสมัคร : 25 ตุลลาคม ถึง 4 พฤศจิกายน 2559 รายละเอียดเพิ่มเติม…

23 October 2016 | 1:59 am งาน มองหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments