โรงพยาบาลบุรีรัมย์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าปฏิบัติงาน 23 อัตรา

งาน งานใหม่ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าปฏิบัติงาน 23 อัตรา

จังหวัดบุรีรัมย์ – โรงพยาบาลบุรีรัมย์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 23 อัตรา ประกาศโรงพยาบาลบุรีรัมย์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าปฏิบัติงาน 23 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 – 19 ตุลาคม 2561 ตำแหน่งที่รับสมัครดังนี้ 1.นักเทคนิคการแพทย์ 2.เจ้าพนักงานบัญชีและการเงิน 3.ผู้ช่วยทันตแพทย์ 4.พนักงานธุรการ 5.พนักงานบริการ 6.พนักงานเปล 7.พนักงานรักษาความปลอดถัย วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่กลุุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพ…รชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม – 19 ตุลาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ ข้อมูล โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ตั้งอยู่เลขที่ 10/1 ถนนหน้าสถานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสาร…

9 October 2018 | 7:47 am งาน มองหางาน สมัครงาน

งานอื่นๆ

Comments

comments