โรงพยาบาลปทุมธานี รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) จำนวน 18 อัตรา วุฒิ ม.3 ม.6 ปวส. ป.ตรี

งาน งานใหม่ โรงพยาบาลปทุมธานี รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) จำนวน 18 อัตรา วุฒิ ม.3 ม.6 ปวส. ป.ตรี

จังหวัดปทุมธานี – ประกาศโรงพยาบาลปทุมธานี เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) ในโรงพยาบาลปทุมธานี รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา 2 ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 3 อัตรา 3 ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา 4 ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา 5 ตำแหน่งแพทย์แผนไทย จำนวน 1 อัตรา 6 ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ (ปวส) จำนวน 2 อัตรา 7 ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา (ปวส) จำนวน 1 อัตรา 8 ตำ…แหน่งนายช่างเทคนิค (เครื่องกล) (ปวส) จำนวน 1 อัตรา 9 ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ม.6) จำนวน 5 อัตรา 10 ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง (ม.6) จำนวน 1 อัตรา 11 ตำแหน่งพนักงานประจำตึก (ม.3) จำนวน 1 อัตรา วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ โรงพยาบาลปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ 12 – 18 ตุลาคม 2559 ในวันเวลาราชการ รายละเอียดเพิ่มเติม…

15 October 2016 | 7:23 am งาน กำลังหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments