โรงพยาบาลปทุมธานี เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักจิตวิทยาคลินิก, นักรังสีการแพทย์

งาน มองหางาน โรงพยาบาลปทุมธานี เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักจิตวิทยาคลินิก, นักรังสีการแพทย์

จังหวัดปทุมธานี – โรงพยาบาลปทุมธานี รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง นักจิตวิทยาคลินิก, นักรังสีการแพทย์ โดยวิธีการ คัดเลือก ตำแหน่ง : นักจิตวิทยาคลินิก, นักรังสีการแพทย์ อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี รายละเอียดวุฒิการศึกษา : ตามบัญชีรายละเอียดลักษณะงานที่ปฏิบัติของตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ที่แนบท้ายประกาศนี้ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตามบัญชีรายละเอียดลักษณะงานที่ปฏิบัติของตำแหน่งป…ระเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ที่แนบท้ายประกาศนี้ ความรู้ความจำเป็น (วิชาที่สอบ) : ตามบัญชีรายละเอียดลักษณะงานที่ปฏิบัติของตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ที่แนบท้ายประกาศนี้ ทักษะ/สมรรถนะ : ตามบัญชีรายละเอียดลักษณะงานที่ปฏิบัติของตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ที่แนบท้ายประกาศนี้ เงื่อนไข : ไม่รับโอน เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2559 จนถึง วันศุกร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2559 ดาวโหลดประกาศรับสมัคร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โรงพยาบาลปทุมธานี…

1 October 2016 | 7:16 am งาน มองหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments