โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี รับสมัครนักวิชาการสาธารณสุข,นักเทคนิคการแพทย์,พยาบาลวิชาชีพ เปิดรับสมัคร 23 – 29 มิถุนายน พ.ศ. 2560

สมัครงาน ค้นหางาน โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี รับสมัครนักวิชาการสาธารณสุข,นักเทคนิคการแพทย์,พยาบาลวิชาชีพ เปิดรับสมัคร 23 – 29 มิถุนายน พ.ศ. 2560

จังหวัดเพชรบุรี – : 2 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรีสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง สถานที่รับสมัคร : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารพิฆเนศวรสุรสังกาศ ชั้น 8 โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี วันที่เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2560 รายละเอียดเพิ่มเติม Tags:…1 ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุข อัตราเงินเดือน : 18000 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรีสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 2 ตำแหน่ง : นักเทคนิคการแพทย์ อัตราเงินเดือน : 19500บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรีสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์ 3 ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ อัตราเงินเดือน : 19500บาท จำนวนตำแหน่งว่าง…

20 June 2017 | 10:37 pm งาน มองหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments