โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัครวันที่ 2 – 8 กันยายน 2558

หางาน กำลังหางาน โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัครวันที่ 2 – 8 กันยายน 2558

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา – โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัครวันที่ 2 – 8 กันยายน 2558 ตำแหน่ง : นักโภชนาการ(โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา) อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : – ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางวิทยาศาสตรืการอาหาร ทางการอาหารทางเทคโนโลยีการอาหาร ทางเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกา…รอาหารทางอาหารและโภชนาการ ทางโภชนาการและการจัดการความปลอดภัยในอาหาร วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร สมัครด้วยตนเองที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่วันพุธที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2558 ถึง วันอังคารที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2558 Download File | | |…

5 September 2015 | 4:47 am งาน กำลังหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments