โรงพยาบาลพระพุทธบาท รับสมัครพนักงานราชการวุฒิ ปวส-ป.ตรี เปิดรับสมัคร 29 ตุลาคม ถึง 20 พฤศจิกายน 2558

สมัครงาน หางานใหม่ โรงพยาบาลพระพุทธบาท รับสมัครพนักงานราชการวุฒิ ปวส-ป.ตรี เปิดรับสมัคร 29 ตุลาคม ถึง 20 พฤศจิกายน 2558

ไทย – โรงพยาบาลพระพุทธบาท รับสมัครพนักงานราชการวุฒิ ปวส-ป.ตรี เปิดรับสมัคร 29 ตุลาคม ถึง 20 พฤศจิกายน 2558 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1 ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาการบญชี บริหารธุรกิจ หรือทางการบัญชี ทางบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางไฟฟ้า ทางอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้าและอิเล็กทรินิกส์ ทางเทคโนโลยีการไฟฟ้า ทางโยธา ทางก่อสร้าง 2 ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี อัตร…ชีพชั้นสูงทางการสาธารณสุข โภชนาการ การแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนไทยประยุกต์ เวชกิจฉุกเฉิน วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง สถานที่รับสมัคร : ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ กลุ่มอำนวยการ โรงพยาบาลพระพุทธบาท วันที่เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ถึง วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 รายละเอียดเพิ่มเติม…

28 October 2015 | 8:34 am งาน หางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments