โรงพยาบาลพะเยาราม รับสมัครแพทย์หลายสาขา

หางาน กำลังหางาน โรงพยาบาลพะเยาราม รับสมัครแพทย์หลายสาขา

จังหวัดพะเยา – โรงพยาบาลพะเยาราม เป็นรพ.ในเครือรามคำแหงขนาด 100 เตียง OPD ประมาณ 250-300 คน/วัน(ไม่ได้เข้าร่วมระบบเหมาจ่ายรายหัว เช่น ประกันสังคม, 30 บาท)ตั้งอยู่ในจังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นเมืองที่ได้รับการจัดอันดับว่าเป็นเมืองน่าอยู่อันดับต้นๆ ของประเทศ อีกทั้งคนไข้ยังมีอัธยาศัยดี,น่ารัก อัตราการฟ้องร้องตำ -มีนโยบายการบริหาร ที่เน้นเรื่องความมั่นคงในรายได้และการทำงานอย่างมีความสุขของแพทย์ รวมทั้งสนับสนุนระบบการทำงานที่ลดอัตราเสียงต่อการถูกฟ้องร้อง -ระบบการทำงานของแพทย์ เป็นระบบพี่น้อง มีระบบประกันรายได้ไม่แต…กต่างจากเมืองใหญ่ มีสวัสดิการที่พัก ค่ารักษาพยาบาล และห้องออกกำลังกายให้ เปิดรับสมัครบุคลากรเพื่อนร่วมงาน ดังต่อไปนี้ 1. อายุรแพทย์ทั่วไป gen Med 2. อายุรแพทย์ subspecialist / neuromed , cardiomed 3. สูติแพทย์ 1 ตำแหน่ง 4. วิสัญญีแพทย์ parttime สนใจสมัครติดต่อสอบถามที่ รพ.พะเยาราม จ.พะเยา เบอร์โทร พญ.พยงค์ แจ่มเพ็ญ 084-7399474,054-411111 หรือ ฝากเบอร์ที่ pjampen@yahoo.com…

17 October 2015 | 7:43 am งาน มองหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments