โรงพยาบาลพะเยา ราม รับสมัครแพทย์หลายสาขา

สมัครงาน กำลังหางาน โรงพยาบาลพะเยา ราม รับสมัครแพทย์หลายสาขา

จังหวัดพะเยา – โรงพยาบาลพะเยา ราม เป็น รพ.ในเครือรามคำแหงขนาด 100 เตียง OPD ประมาณ 250-300 คน/วัน (ไม่ได้เข้าร่วมระบบเหมาจ่ายรายหัว เช่น ประกันสังคม, 30 บาท) ตั้งอยู่ในจังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นเมืองที่ได้รับการจัดอันดับว่าเป็นเมืองน่าอยู่อันดับต้นๆ ของประเทศ อีกทั้งคนไข้ยังมีอัธยาศัยดี,น่ารัก อัตราการฟ้องร้องต่ำ -มีนโยบายการบริหาร ที่เน้นเรื่องความมั่นคงในรายได้และการทำงานอย่างมีความสุขของแพทย์ รวมทั้งสนับสนุนระบบการทำงานที่ลดอัตราเสี่ยงต่อการถูกฟ้องร้อง -ระบบการทำงานของแพทย์ เป็นระบบพี่น้อง มีระบบประกันร…ายได้ไม่แตกต่างจากเมืองใหญ่ มีสวัสดิการที่พัก ค่ารักษาพยาบาลและห้องออกกำลังกายให้ เปิดรับสมัครบุคลากรเพื่อนร่วมงาน ดังต่อไปนี้ 1.อายุรแพทย์ทั่วไป gen Med 2.อายุรแพทย์ subspecialist / neuromed,cardiomed 3.สูติแพทย์ 1 ตำแหน่ง 4.วิสัญญีแพทย์ parttime สนใจสมัครติดต่อสอบถามที่ รพ.พะเยาราม จ.พะเยา เบอร์โทร พญ.พยงค์ แจ่มเพ็ญ 084-7399474,054-411111 หรือ ฝากเบอร์ที่ pjampen@yahoo.com…

14 June 2016 | 6:43 am งาน กำลังหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments