โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 14 อัตรา เปิดรับสมัคร 27 กรกฏาคม ถึง 7 สิงหาคม 2558

สมัครงาน หางานใหม่ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 14 อัตรา เปิดรับสมัคร 27 กรกฏาคม ถึง 7 สิงหาคม 2558

จังหวัดอุบลราชธานี – โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 14 อัตรา เปิดรับสมัคร 27 กรกฏาคม ถึง 7 สิงหาคม 2558 ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 1 ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปริญญาตรีสาขาวิชาวิทยาศษสตร์การแพทย์ ทางรังสีเทคนิค และได้รับใบประกอบวิชาชีพสาขารัวสีเทคนิค 2 ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 6 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปริญญาตรีในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 3 นักวิชาการสาธารณสุข จำ…นวน 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปริญญาตรีสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศษสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศษสตร์ประยุกต์ วิทยาศษสตร์การแพทย์ 4 ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 6 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ม.ปลายสายสามัญ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ถ.คลังอาวุธ ตใขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี เปิดรับสมัครตั้งแต่ 27 กรกฏาคม ถึง 7 สิงหาคม 2558 ในเวลาราชการ โ?ร045-285610-4…

22 July 2015 | 6:28 am งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments