โรงพยาบาลมุกดาหาร รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 9 ตำแหน่ง เปิดรับสมัคร 15 – 24 กันยายน 2558

งาน งานว่าง โรงพยาบาลมุกดาหาร รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 9 ตำแหน่ง เปิดรับสมัคร 15 – 24 กันยายน 2558

จังหวัดมุกดาหาร – ธุรกิจ 7 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 7,500 ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 8 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 6,560 ไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า 9 นักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค 6,560 ไไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า ช่องทางการรับสมัคร : ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง สถานที่รับสมัคร : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคาร 58 พรรษา เฉลิมราชกุมารี ชั้น 10 โรงพยาบาลมุกดาหาร วันที่เปิดรับสมัคร : 15 – 24 กันยายน 2558 รายละเอียดเพิ่มเติม | | |…โรงพยาบาลมุกดาหาร รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 9 ตำแหน่ง เปิดรับสมัคร 15 – 24 กันยายน 2558 # ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร เงินเดือน คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1 พยาบาลวิชาชีพ 13,000 ป.ตรี หรือคุณิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการพยาบาล และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง 2 นักจิตวิทยา 11,230 ป.ตรี หตือคุณิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาจิตวิทยาและได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาจิตวิทยาคลินิก 3 นักวิชาการสาธาร…

19 September 2015 | 3:04 am งาน งานว่าง สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments