โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี รับสมัคร โปรแกรมเมอร์

รับสมัครงาน มองหางาน โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี รับสมัคร โปรแกรมเมอร์

ตำบลหาดใหญ่, อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา – โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี รับสมัคร โปรแกรมเมอร์ พัฒนาโปรแกรมที่ใช้งานบน PC ตามความต้องการขององค์กร และผู้ปฏิบัติงาน -ปรับปรุงระบบสารสนเทศให้ทันสมัยตามการเปลี่ยนแปลงขององค์กร -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย *ประสบการณ์การทำงาน* -ทำงานเป็นทีมได้อย่างดีเยี่ยม -มีประสบการณ์พัฒนาโปรแกรมและฐานข้อมูล เพศ : ชาย วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิศวคอมพิวเตอร์,วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์,เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง บริษัท โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี จำกัด (มหาชน) 119 ถ.ราษฎร์ยินดี ต.หาดใหญ่ อ.หา…

14 December 2016 | 3:50 am งาน กำลังหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments