โรงพยาบาลวิภาราม สมุทรสาคร : รับสมัครแพทย์ร่วมงานหลายสาขาค่ะ

รับสมัครงาน มองหางาน โรงพยาบาลวิภาราม สมุทรสาคร : รับสมัครแพทย์ร่วมงานหลายสาขาค่ะ

จังหวัดสมุทรสาคร – รพ.วิภาราม สมุทรสาคร : รับสมัครเพื่อนแพทย์ FULL TIME ร่วมงานหลายสาขา ดังนี้ค่ะ 1. แผนก MED – อายุรแพทย์ทั่วไป 2 ตำแหน่ง 2. แผนก SURG – ศัลยแพทย์ทั่วไป 2 ตำแหน่ง – แพทย์เวรกลางคืน 20.00 – 06.00 น. หลายตำแหน่ง 3. แผนก OB-GYN – สูติ-นรีแพทย์ 2 ตำแหน่ง 4. แผนก PED – กุมารแพทย์ทั่วไป 2 ตำแหน่ง 5. แผนก ORTHO – ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ 2 ตำแหน่ง 6. แผนก ANE – วิสัญญีแพทย์ 2 ตำแหน่ง 7. แผนก X-Ray – รังสีแพทย์ 2 ตำแหน่ง 8. แผนก GP – แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ 2 ตำแหน่ง – แพทย์เวชปฏิบัติท…ั่วไป 2 ตำแหน่ง – แพทย์เวรกลางคืน 20.00 – 06.00 น. หลายตำแหน่ง 9. นักกายภาพบำบัด 2 ตำแหน่ง หมายเหตุ : ลำดับที่ 1 – 9 ออกตรวจอย่างน้อย 45 ชั่วโมง / สัปดาห์ หากสนใจออกตรวจ และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ คุณพัชรวริณทร์ (เลขาฯ รพ.วิภาราม สมุทรสาคร) โทร. 0-2722-2500 ต่อ 1403 , 1404…

5 November 2015 | 8:13 am งาน มองหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments