โรงพยาบาลศรีธัญญา รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์

หางาน มองหางาน โรงพยาบาลศรีธัญญา รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์

จังหวัดตรัง – โรงพยาบาลศรีธัญญา เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ ตำแหน่ง : นักรังสีการแพทย์ อัตราเงินเดือน : 19500 บาท ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี รายละเอียดวุฒิการศึกษา : ๑. ได้รับวุฒิปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๔ ปี ต่อจากวุฒิ ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางรังสีเทคนิค ๒. ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงา…ู้ป่วยเอง และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน (๒) จัดเก็บข้อมูลและให้บริการข้อมูลเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยที่เข้ารับการบริการทางรังสีการแพทย์ เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้ป่วย (๓) ส่งเสริม หรือประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทางรังสีการแพทย์นำมาตรฐานวิชาชีพรังสีเทคนิคไปใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้ประชาชน เกณฑ์การประเมิน : เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 จนถึง วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ดาวโหลดประกาศรับสมัคร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โรงพยาบาลศรีธัญญา…

1 May 2016 | 1:45 am งาน มองหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments