โรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่ รับสมัคร ผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย

รับสมัครงาน มองหางาน โรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่ รับสมัคร ผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย

ตำบลหาดใหญ่, อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา – โรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่ รับสมัคร ผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย ตำแหน่ง ผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย คุณสมบัติ จบการศึกษาขั้นต่ำวุฒิมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า หรือจบหลักสูตรการดูแลเด็กเล็กและผู้สูงอายุ จบหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 1 ปี เอกสารประกอบการสมัครงาน – รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป – สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ – สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ – สำเนาใบรับรองการจบการศึกษา 1 ใบ – ใบผ่านงาน (ถ้ามี) สนใจสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบุคคล ชั้น 2 โรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่ โรงพยาบาลศิครินทร์ หา…

21 October 2017 | 6:38 am งาน งานว่าง รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments