โรงพยาบาลสระบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงโรงพยาบาล จำนวน 15 อัตรา วุฒิ ม.6 ปวส. ป.ตรี

หางาน งานใหม่ โรงพยาบาลสระบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงโรงพยาบาล จำนวน 15 อัตรา วุฒิ ม.6 ปวส. ป.ตรี

จังหวัดสระบุรี – ประกาศโรงพยาบาลสระบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงโรงพยาบาล รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1 นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 10 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศษตร์การแพทย์ ทางเวชกิจฉุกเฉิน หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 2 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 8,600 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชา…พาะตำแหน่ง ได้รับวุฒิ ม.ปลาย สายสามัญ 6 พนักงานประจำห้องทดลอง จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 6,910 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับวุฒิ ม.ปลาย สายสามัญ วิธีสมัคร : ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง สถานที่รับสมัคร : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 4 โรงพยาบาลสระบุรี วันที่เปิดรับสมัคร : 1 – 11 กรกฎาคม 2559 รายละเอียดเพิ่มเติม…

8 July 2016 | 5:24 am งาน งานว่าง รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments