โรงพยาบาลสระบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 50 อัตรา

รับสมัครงาน หางานใหม่ โรงพยาบาลสระบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 50 อัตรา

จังหวัดสระบุรี – ด้วยโรงพยาบาลสระบุรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร 1 นักวิชาการพัสดุ อัตราว่าง 1 อัตรา ค่าจ้าง 13,300 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทางบริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์นิติศาสตร์ 2 เจ้าพนักงานพัสดุ อัตราว่าง 1 อัตรา ค่าจ้าง 10,200 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทางบริหารธุรก…กอบอาหาร อัตราว่าง 1 อัตรา ค่าจ้าง 7,590 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 1. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ หรือ 2. ได้รับวุฒิประถมศึกษาปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ หรือวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียว วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 4 โรงพยาบาลสระบุรี ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 23 กันยายน 2559 ในวันและเวลาราชการ (ภา…

20 September 2016 | 12:58 am งาน มองหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments